Regulamin obiektu

 1. Pokój w naszym obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.
 3. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu zameldowania, gość może zgłosić w strefie bezobsługowej wybierając opcję ZARZĄDZAJ REZERWACJĄ
 5. Willa Kłodzko-Zacisze uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Willa Kłodzko-Zacisze świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie
  ich telefonicznie pod numerem 691329535, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Willa Kłodzko-Zacisze ma obowiązek zapewnić:
  * Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  * Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
 8. Gość obiektu nie może :
  * Samodzielnie przesuwać mebli oraz innego sprzętu znajdującego się w pokoju.
  * Samodzielnie przestrajać, dostrajać urządzeń elektrycznych np. telewizora.
  * Palić w pokojach, wyznaczone są specjalne miejsca dla gości palących.
 9. Właściciele Willi nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości w obiekcie.
 10. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,oraz nie próbować naprawić szkody we własnym zakresie.
 11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek lub innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 15. Rezerwacja a następnie nie wykorzystanie w całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża gościa w 100% wartości usługi